รับทำบัญชี

รับทำบัญชี
ที่เน้นงานบริการ

gsegvf

สอบบัญชี

บริษัทมีผู้ตรวจ
สอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน

gsegvf

ที่ปรึกษา

ภาษีอากร

รับทำบัญชี
ที่เน้นงานบริการ

gsegvf

จดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียน
บริษัททุกประเภท

gsegvf

อััตราค่าบริการ


  • จดทะเบียนบริษัทเริ่มต้นที่                                         3,000 บาท
  • จดเข้าระบบมูลค่าเพิ่ม                                             2,000 บาท
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ                                      3,000 บาท
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้างและลูกจ้าง                         2,000 บาท
  • บริการจัดทำบัญชีเริ่มต้นที่ เดือนละ                                2,000 บาท
  • บริการตรวจสอบบัญชีค่าบริการเริ่มต้นที่                           6,000 บาท
  • บริการทำบัญชีแบบเหมาจ่ายราย ปี ปีละ                           12,000 บาท

บริษัท สมายล์ แรบบิท จำกัด

บริษัทรับทำบัญชี ที่เน้นงานบริการ รวมทั้งประสบการณ์
ด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษีอากร นานกว่า 15 ปี