รับทำบัญชี

รับทำบัญชี
ที่เน้นงานบริการ

gsegvf

สอบบัญชี

บริษัทมีผู้ตรวจ
สอบบัญชีที่ได้มาตรฐาน

gsegvf

ที่ปรึกษา

ภาษีอากร

รับทำบัญชี
ที่เน้นงานบริการ

gsegvf

จดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียน
บริษัททุกประเภท

gsegvf

บริการของเรา : รับทำบัญชี


            บริการงานบัญชีและภาษีอากรครบวงจรด้วยงานที่มีคุณภาพโดยทีมงานมืออาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์กว่า 15 ปี  ทั้งสำหรับบุคคลธรรมดาด้านภาษีส่วนบุคคล และนิติบุคคลทั้งที่พึ่งจัดตั้งใหม่ และกำลังดำเนินกิจการ ในหลากหลายประเภทธุรกิจทั้งกิจการซื้อมา-ขายไป  ธุรกิจบริการ ธุรกิจจัดหาคนงาน Outsource ธุรกิจบันเทิง ธุรกิจโรงแรม  ธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นจัดสรรที่ดินหรือสร้างอาคารชุด ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจตัวแทนขนส่ง Shipping และ Freight Forwarder ธุรกิจที่ปรึกษา  ธุรกิจอพาร์ทเมนท์หรือพลาซ่าให้เช่า ฯลฯ  

รายละเอียดของงานที่จัดทำ

  1. บันทึกสมุดรายวันประเภทต่างๆได้แก่ รายวัน ซื้อ-ขาย , รายวันรับ-จ่าย , รายวันทั่วไป ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์
  2. บันทึกบัญชีแยกประเภทและทะเบียนสินทรัพย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
  3. จัดเตรียมภาษีหัก ณ ที่จ่าย ประจำเดือนพร้อมนำส่งต่อกรมสรรพากรได้แก่ ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3  และภ.ง.ด.53
  4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน พร้อมจัดทำแบบ ภ.พ.30 และนำส่งต่อกรมสรรพากร
  5. จัดทำงบการเงินรายเดือน,รายไตรมาส,รายครื่งปี,งบการเงินประจำปี
  6. จัดเตรียมแบบแสดงประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภ.ง.ด.51 และ จัดเตรียมแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีภ.ง.ด.50พร้อมนำส่งต่อกรมสรรพากร
  7. ในกรณีที่ท่านได้รับหนังสือนัดพบจากกรมสรรพากรทางบริษัทเราจะจัดส่งเจ้าหน้าที่บัญชีเป็นตัวแทนท่านไปพบกับเจ้าหน้าที่

บริษัท สมายล์ แรบบิท จำกัด

บริษัทรับทำบัญชี ที่เน้นงานบริการ รวมทั้งประสบการณ์
ด้านบัญชีและที่ปรึกษาภาษีอากร นานกว่า 15 ปี